SHA-koordinering

default

Våre tjenester

SHA-koordinering

Byggherreforskriften (bhf) pålegger byggherre å utpeke SHA-koordinatorer for all bygge- og anleggsvirksomhet.

Procon har erfaring som koordinator for både prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU).

Procon kan også utarbeide plan for sikkerhet, helse og anleggsmiljø (SHA-plan).

SHA-koordinering/ våre prosjekter

Kopervik Kirke

Kopervik Kirke

Procon hadde både prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og den byggetekniske prosjekteringen for den nye flotte kirken. Arkitekt var lille frøen AS. Kirkebygget ble ført opp som byggherrestyrte delte entrepriser.

Les mer
Kopervik Kirke