Uavhengig kontroll

_Z4A6745

Våre tjenester

Uavhengig kontroll

Myndighetene stiller krav i byggeforskriftene til at tiltakshaver (byggherre) skal utføre uavhengig kontroll av prosjekterings- og byggearbeidene innenfor noen sentrale fagområder (brann, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk inklusiv våtrom). Omfanget er avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Procon er godkjent for å utføre uavhengig kontroll av alle relevante fagområder.

Uavhengig kontroll/ våre prosjekter