Tilstandsvurdering

default

Våre tjenester

Tilstandsvurdering

Som et rådgivingsfirma med et bredt faglig spekter er vi en solid samarbeidspartner i forbindelse med tilstandsvurdering og forvaltning av eldre bygninger og konstruksjoner. Dette kan innbefatte:

  • identifisere nødvendige oppgraderingsbehov
  • identifisere relevante myndighetskrav som må hensyntas
  • utarbeidelse av tilstandsrapport med forslag til alternative utbedringstiltak/metoder
  • mulighetsstudier
  • tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner samt utarbeidelse av tekniske beskrivelser av reperasjonsarbeider
  • estimering, reparasjons og oppgraderingskostnader
  • utarbeidelse av tilbudsdokumenter, prisinnhenting, kontrahering og utarbeidelse av kontrakter med utførende
  • bygge- og kostoppfølging
  • materialprøving og kontroll

Tilstandsvurdering/ våre prosjekter