Om oss

Vea Sykehjem

Siden starten i 1991 har Procon hatt en sentral posisjon som rådgivende ingeniørfirma i regionen og vært engasjert i mange store byggeprosjekter.

Vi har hatt oppdrag for både private og offentlige byggherrer samt entreprenører i hele regionen. Mange av kundene er flergangsbyggherrer som vi jevnlig har oppdrag for.

Vi har personell med lang erfaring og bred kompetanse.

Vårt overordnede mål er å rettlede kunden slik at hans oppdrag blir gjennomført på en faglig forsvarlig og hensiktsmessig måte i full overensstemmelse med hans ønsker og behov.

Dette oppnår vi gjennom:

Gjennom samarbeid med andre firmaer og fagmiljøer, som besitter spisskompetanse på fagområder vi selv ikke har, kan vi tilby tjenester innenfor alle relevante fagområder.
Dette gjør oss til en solid partner med bred tverrfaglig kompetanse.

I tillegg gir vårt medlemskap i RIF-organisasjonen for rådgivende ingeniørfirma oss anledning til å nyte godt av organisasjonens faglige bistand.