Byggherrestøtte

FOTO: HAAKON NORDVIK

Våre tjenester

Byggherrestøtte

Som byggherrestøtte er vi byggherrens faglige støttespiller. Med våre lange og brede erfaring kan vi tilby byggherrestøtte og bistand innenfor en rekke områder:

 • mulighetsstudier
 • kjøp og salg av eiendom
 • strategivalg i fm. gjennomføring av byggeprosjekter
 • identifisere og eventuelt avklare generelle og spesielle myndighetskrav
 • belyse konsekvenser av myndighetskrav
 • byggesøknader
 • utarbeidelse av prisforespørsler og gjennomgang av tilbud
 • kvalitetskontroll og oppfølging av byggearbeider
 • uavhengig kontroll i henhold til myndighetskrav
 • kostkontroll og oppfølging av byggekontrakter
 • tilstandskontroll med eventuelle utbedringsforslag
 • organisering og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsavtale
 • forvaltning i driftsperiode (FDV)
 • tvistesaker

Byggherrestøtte/ våre prosjekter