Den nye kirken i Kopervik ligger like ved tomten til den gamle kirken i Kopervik som brant ned i 2010. Kirkebygget er delt opp i tre deler, selve kirkerommet, et mellombygg og en kontorfløy. Kirkebygget er blitt et meget vellykket signalbygg for Kopervik. Bygget ble tildelt Karmøy kommune sin byggeskikkpris for 2019.

Procon hadde både prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og den byggetekniske prosjekteringen for den nye flotte kirken.

Arkitekt var lille frøen AS.

Kirkebygget ble ført opp som byggherrestyrte delte entrepriser.