Fra idé
til ferdig
prosjekt

Mediesenteret Haugesunds Avis

Procon tilbyr rådgivning og prosjektering innen bygg og anlegg. Vi kan tilby kunden tjenester i alle faser i et byggeprosjekt, fra idèutvikling til ferdigstillelse. Vår basiskompetanse omfatter de fleste områder innen bygge- og anleggsteknikk.

I tillegg samarbeider vi med firmaer og fagmiljøer som innehar spisskompetanse innen fagområder som ligger på siden av vårt eget. Dette gjør oss til en solid partner som kan assistere byggherrer og entreprenører innen alle fagområder.

Les om våre tjenester

Våre tjenester

Våre prosjekter

Karmsund Havn

Containerterminal på Husøy

Procon har utført den bygge- og anleggstekniske prosjekteringen av kaianlegget. Byggearbeidene for kaien er utført av Veidekke Entreprenør AS, mens Vassbakk & Stol AS har hatt arbeidene med landområdet.

Les mer
IMG_2172

Mediesenteret Haugesunds Avis

Mediesenteret Haugesunds Avis

Procon hadde prosjekteringsledelse og den byggetekniske prosjekteringen for dette flotte bygget. Arkitekt var Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS. Fotograf: Sindre Ellingsen

Les mer
Haugesunds Avis Procon