Karmsund Havn IKS er i ferd med å etablere en ny containerhavn på Husøy i Karmøy kommune. Første byggetrinn er ferdigstilt og havnen er allerede en av den største og mest moderne containerhavnene på Vestlandet. Første byggetrinn omfattet ny «Ro-ro» rampe og 200 m med kai samt et stort oppstillingsområde for containere.

Procon har utført den bygge- og anleggstekniske prosjekteringen av kaianlegget.

Byggearbeidene for kaien er utført av Veidekke Entreprenør AS, mens Vassbakk & Stol AS har hatt arbeidene med landområdet.