Procon

Bygge- og prosjektledelse

Firma har hatt ansvar for prosjekt- og byggeledelse for en rekke bygg og anlegg av varierende størrelse og type. Dette gjelder både i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.

 

Byggeledelse
Som byggeleder vil det være naturlig og ivareta følgende oppgaver:

 • være byggherrens representant i fm. byggingen
 • lede byggemøter og utarbeide møtereferat
 • utføre kvalitetskontroll av byggearbeidene
 • bistå i fm. inngåelse av byggekontrakter
 • følge opp byggekontrakter og bistå i fm. sluttoppgjør med entreprenør og leverandør
 • følge opp endringer
 • kostnads- og fremdriftsstyring
 • regelmessig rapportering av kost- og fremdrift
 • organisere og gjennomføre sluttkontroller og overtakelser
 • følge opp byggherrens interesse i garantitiden

 

Prosjektledelse
I forbindelse med prosjektledelse kan vi tilby tjenester knyttet til:

 • styre prosjektet for byggherren fra start til mål
 • mulighetsstudier
 • organisering og strategi for gjennomføring av prosjekter
 • ivareta byggherrens HMS-krav (byggherreforskriften)
 • myndighetskontakt og innhenting av myndighetsgodkjenninger
 • forestå utarbeidelse av skisse og forprosjekt
 • budsjettering og utarbeidelse av kostnadsestimat
 • bistå byggherre ved inngåelse av leiekontrakter
 • avklaringer med brukere
 • kontraktsforhandlinger med entreprenører og utarbeidelse av byggekontrakter
 • økonomistyring og rapportering
 • organisere overgang fra bygging til drift
 • organisere drifts- og vedlikeholdskontrakter
 • forvaltning i driftsperiode