Bring Posten har etablert seg med en moderne gods- og lagerterminal på Raglamyr i Karmøy kommune. Terminalen ble tatt i bruk i 2013 og utvidet i 2017. I tillegg til å fungere som post- og godsterminal for Bring Posten tilbyr terminalen også lagertjenester for det lokale næringslivet.

Terminalen ble ført opp i totalentreprise av Kruse Smith Entreprenør.

Procon utførte den byggetekniske prosjekteringen både for nybygget i 2013 og utvidelsen i 2017.

Arkitekt var Sjåtil & Fornæss AS.