Procon

Uavhengig kontroll

Etter krav i byggeforskriftene må tiltakshaver (byggherre) sørge for å få utført den lovpålagte uavhengige kontrollen av prosjektering og utførelse. Omfanget er avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

PROCON er godkjent for å utføre uavhengig kontroll av alle fagområder.