Procon

Tilstandsvurderinger

I forbindelse med eldre bygninger og konstruksjoner kan vi forestå tilstandsvurderinger. Dette kan innbefatte:

  • materialprøving og kontroll
  • utarbeidelse av tilstandsrapport med forslag til alternative utbedringstiltak/metoder
  • mulighetsstudier
  • estimering, reparasjons og oppgraderingskostnader
  • utarbeidelse av tilbudsdokumenter, prisinnhenting, kontrahering og utarbeidelse av kontrakter med utførende
  • bygge- og kostoppfølging