Procon

karmsundhavnevesen1

RAMMEAVTALE MED KARMSUND HAVNEVESEN

PROCON AS med Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke As og sbs Consult AS som underleverandør
er tildelt rammeavtale med Karmsund Havnevesenfor rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse
med vedlikehold, rehabilitering, nybygg og tilbygg ved Karmsund Havnevesen sine havner/kaier i
Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio og Bokn.

Rammeavtalens varighet er 2 år med opsjon på årlig forlengelse på 1 + 1 år.