Procon

Utvidelse Bring Posten Haugesund

UTVIDELSE AV BRING POSTEN SIN TERMINAL I HAUGESUND

PROCON AS har fått i oppdrag å forestå prosjekteringsledelse og byggteknisk prosjektering i forbindelse med

utvidelse av Bring Posten sin terminal i Haugesund.

Utvidelsen omfatter ca. 1500m2 arealer til godshåndtering og 1000m2 til lagertjenester for lokalt næringsliv.

Prosjektet blir utført i totalentreprise av Kruse Smith AS. PROCON AS hadde også prosjekteringsledelsen

og den byggtekniske prosjekteringen i forbindelse med hovedutbyggingen i 2012 – 2013.

Også den gang var Kruse Smith AS hovedentreprenør.

Vi er glade for at vi atter en gang er blitt engasjert av Kruse Smith AS i forbindelse med totalentreprise.