Procon

Vårt overordnede mål er å rettlede kunden slik at hans oppdrag blir gjennomført på en faglig forsvarlig og hensiktsmessig måte i full overensstemmelse med hans ønsker og behov.

Dette oppnår vi gjennom:

  • kvalifiserte og motiverte medarbeidere
  • erfarne prosjektansvarlige, som aktivt deltar i prosjektarbeidet og har den daglige styringen
  • tilstrekkelig og kompetent bemanning tilpasset det aktuelle behovet
  • oppdatert utstyr og verktøy
  • kvalitetssikring gjennom alle faser

Gjennom samarbeid med andre firmaer og fagmiljøer, som
besitter spisskompetanse på fagområder vi selv ikke har, kan
vi tilby tjenester innenfor alle relevante fagområder. Dette gjør oss til en solid partner med bred tverrfaglig kompetanse.

I tillegg gir vårt medlemskap i RIF-organisasjonen for
rådgivende ingeniørfirma oss anledning til å nyte godt
av organisasjonens faglige bistand.