Procon

Visualisering Frakkagjerd_150216_2

NY COOP EXTRA BUTIKK

PROCON AS har fått i oppdrag å forestå byggeteknisk prosjektering i forbindelse med COOP Haugaland SA

sin nye COOP Extra butikk på Frakkagjerd i Tysvær kommune.

Butikken ligger rett ved rundkjøringen på E134 på tomten hvor Shell tidligere hadde bensinstasjon.

Prosjektet blir utført som delte entrepriser. PROCON AS skal forestå prosjektering og utarbeidelse av

tilbudsmateriell for betong- og stålarbeider, prefabrikerte elementer, lett-tak elementer samt taktekking.

Vi er glade for at vi nok en gang er blitt engasjert av COOP Haugaland SA i forbindelse med nybygg.

 

Arkitekt for bygget er  Vikanes Bungum arkitekter AS i Haugesund mens Novaform har prosjektledelsen.