Procon

PROCON AS er valgt som rådgivende ingeniør for byggeteknikk (RIB) i forbindelse med bygging av ny kirke i Kopervik. PROCON er fra før engasjert som prosjektledere.
Den nye kirken blir reist på tomten til gamle Kopervik kirke som brant ned til grunnen i 2010. Arkitekt for kirkebygget er Arkitektkontoret Lille frøen, Oslo. Kirken skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2016. Dette er det 6. kirkebygget som PROCON er med på

Kopervik Kirke

En enstemmig plankomite har gått inn for Arkitektkontoret Lille Frøen, Oslo sitt forslag til nytt kirkebygg i Kopervik. Forslaget til Lille Frøen ble foretrukket blant de 5 forslagene som ble innlevert i forbindelse med arkitektkonkurransen. Det nye kirkebygget blir reist på tomten til gamle Kopervik kirke som brant ned i 2010. PROCON er engasjert som prosjektledere for den nye kirken som en håper skal stå ferdig i 2016. Dette er det 5 kirkebygget der PROCON er prosjektledere.