Procon

Kopervik-Brygge

Kopervik Brygge – Nytt leilighetsbygg i Kopervik

PROCON har fått i oppdrag å forestå byggeteknisk prosjektering i forbindelse med byggingen av det siste leilighetsbygget i tilknytning til Kopervik Brygge i Kopervik. Bygget er i 5 etasjer og inneholder 9 leiligheter. Prosjektet er en totalentreprise i regi av Kruse Smith  AS, avd. Haugesund, som også hadde oppdraget ifm. byggingen av de 4 andre leilighetsbyggene. Også den gangen hadde PROCON den byggetekniske prosjekteringen.

Arkitekt for Kopervik Brygge har vært Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke i Haugesund. Utbygger er Hystad Eiendom AS.