Procon

8230_140826_AE_1-4_Page_1

FAMILIENS HUS – VINDAFJORD KOMMUNE

Av Vindafjord kommune er PROCON blitt tildelt prosjekteringsoppdraget innen byggeteknikk (RIB) for nybygget Familiens Hus.
Arne Tveit ved Arkitetkontoret Brekke Helgeland Brekke As har arkitektoppdraget.
Prosjektleder er Audun Skeie i Vindafjord kommune.
Prosjektarbeidene pågår. Planen er at prosjektet skal ferdigstilles innen 2015.